top of page

Het beleid richting een gezondere sportomgeving

Visie 
Kickboks Wezep vindt het belangrijk dat de leden die komen sporten zich in een gezonde sportomgeving kunnen bewegen. Een omgeving waar je lekker en gezond kunt eten en drinken, waar bewust wordt omgegaan met alcohol, de vereniging rookvrij is en waar het goede voorbeeld wordt gegeven als het gaat om gezond gedrag. Kickboks Wezep is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen en de volwassenen die hen omringen. 

We maken duidelijk afspraken over de drie thema’s in ons beleid over de gezonde sportomgeving, communiceren dit en maken dit zichtbaar binnen de vereniging. Tevens zorgen we dat onze vrijwilligers/ werknemers en stagiaires dit uitgedragen en er naar handelen. Zo geven wij kinderen het goede voorbeeld op onze sportvereniging en bieden we iedereen een gezonde sportomgeving.  


Alcoholbeleid en sportverenigingen
Wij hebben een verantwoord alcoholbeleid. Wij doen dit volgens de “Richtlijnen alcoholbeleid en sportverenigingen” die zijn opgesteld door NOC*NSF ism Trimbos, Team: Fit, Stichting Jeugd en Alcohol en de koepel van de Nederlandse brouwers: 
Kickboks Wezep verkoopt zelf geen alcohol op locatie. Echter bij barbecue of Kickboks evenement wat op tv is, kan en lid boven de 18 jaar alcohol voor zichzelf meenemen. Uiteraard wel met mate. Wanneer een lid in te dronken toestand is, neemt Kickboks Wezep hierop maatregelen en zorgt ervoor dat de lid veilig thuis komt. 
-  naleving drank en horecawet
- we geven het goede voorbeeld
- aanbod en zichtbaarheid
- sfeer en veiligheid
- beleid
We hebben specifieke afspraken vastgelegd in ons bestuursreglement en zorgen ervoor dat ons eigen alcoholbeleid bekend is bij onze leden en gasten en hangen dit zichtbaar op in de sportkantine.


Gezonde eetomgeving:
We hebben een gezond aanbod en presenteren dit aantrekkelijk een opvallend.

We doen dit volgens de Richtlijn Eetomgevingen die zijn opgesteld door het Voedingscentrum, te denken aan
- Waterkan 
- Fruitschaal
- Gratis thee & koffie 
- Snacks die binnen de richtlijnen vallen door het Voedingscentrum
- Drinken die binnen de richtlijnen vallen door het Voedingscentrum

Ons aanbod passen we stap voor stap aan richting meer Schijf van Vijf producten. Wij presenteren gezondere en duurzamere keuzes aantrekkelijk en opvallend 

Rookvrij sportterrein
Ons rookvrij-beleid is als volgt: 

Kickboks Wezep is rookvrij zowel in het clubhuis als op het buitenterrein (voor zowel tabak als e-sigaret of aanverwanten). De entree en plekken binnen het sportterrein, zoals langs de lijn en het terras zijn rookvrij.
Rookvrij-beleid geldt voor iedereen: leden, vrijwilligers, medewerkers én bezoekers. Kickboks Wezep zelf verkoopt uiteraard ook geen sigaretten/ tabak als e-sigaretten en stimuleert dit ook niet.

thumbnail_JOGG_TF_Logo-01 - sport.png
bottom of page