top of page

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

De veiligheid van de leden en medewerkers staan hoog in het vaandel bij Kickboks Wezep.

Iedereen moet zich op zijn gemak voelen en met een prettig gevoel de sport kunnen beoefenen. Vrijwel iedereen kan een beetje aanvoelen waar de grens, van bijvoorbeeld een aanraking, van een ander ligt. Toch is dat in bepaalde situaties moeilijk in te schatten. Wat voor de één onschuldig is, kan voor de ander misschien helemaal niet onschuldig zijn.

Het kan dus voor komen dat je in bepaalde situaties terecht komt waar jij of iemand anders zich niet comfortabel bij voelt. Mocht dit het geval zijn, moeten er per direct stappen worden ondernomen. Maar hoe?

Er zijn veel verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag, dus dat hangt van de situatie af. Er wordt vaak gedacht dat grensoverschrijdend gedrag alleen op seksueel gebied aan de orde is. Maar wat dacht je van pesten of discriminatie, ook hierin kan een grens worden overschreden en kan bijvoorbeeld emotionele gevolgen hebben. Het ene is schadelijker dan het andere, dus wordt er altijd zorgvuldig naar de situatie gekeken en dit verdelen wij onder vijf categorieën, namelijk:

1. Seksuele intimidatie: Alles wat te maken heeft met ongewenste aanrakingen, onnodige ontkleding, aanranding, verkrachting of een persoon zonder toestemming betrekken bij seksuele handelingen vallen onder seksuele intimidatie.

2. Geweld: Fysiek geweld kan een mishandeling of een vechtpartij zijn, maar denk ook bijvoorbeeld aan huiselijk geweld of een situatie waarbij één of meerdere personen zich zodanig geïntimideerd of bedreigd voelen dat zij angst ervaren.

3. Discriminatie: Het onterecht onderscheid maken van bepaalde groepen mensen op basis van bijvoorbeeld geslacht, afkomst of geloofsovertuiging. Iedereen is bij ons gelijkwaardig.

4. Pesten: Pesten is het gedrag waarbij iemand herhaaldelijk door één of meerdere personen negatief bejegend wordt. Pesten kan heel onschuldig beginnen, door bijvoorbeeld een woordgrapje. Maar zo onschuldig eindigt het in sommige gevallen niet. Mensen houden er serieuze schade aan over, dit kan psychologisch, lichamelijk of seksueel zijn.

5. Diefstal: Het wegnemen of profiteren van persoonlijke bezittingen, dat is duidelijk. Maar denk ook aan het ongewenst verkopen of gebruiken van iemand anders eigendommen of het onterecht vragen van eigen bijdrage.
 

 

STAPPENPLAN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Bij het constateren of onthullen van een van bovenstaande gevallen handelen wij volgens een stappenplan.

Stap 1: constateren Het constateren kan op verschillende manieren, dat zou op heterdaad kunnen zijn, maar ook bijvoorbeeld in een gesprek met het slachtoffer zou dit naar voren kunnen komen. Ook bij vermoedens kun je aan de hand van een gesprek duidelijkheid kunnen krijgen.

Stap 2: situatie onder controle krijgen.

Mocht de situatie geëscaleerd zijn, zorg er dan voor dat de rust zo snel mogelijk wederkeert. Neem het slachtoffer in bescherming en stel deze gerust.

Stap 3: verslag maken.

Zorg er voor dat je alle kanten van het verhaal aanhoort en alle bewijsmateriaal/getuigen verzamelt. Bij minderjarige is er altijd al een getuige omdat wij het ‘vier ogen principe’ hanteren. Beoordeel dit met de getuige of aanwezige leidinggevende en maak de keuze wat voor actie er ondernomen moet worden, dit kan bijvoorbeeld aangifte zijn.

Stap 4: melding maken.

Als jij de situatie hebt beoordeeld en tot de conclusie bent gekomen dat er een melding moet worden gemaakt. Doe dit dat en zorg ervoor dat alles genoteerd wordt als bewijsmateriaal. Stel ook de rest van het team op de hoogte indien dit geen gevoelige informatie is.

Stap 5: nacontrole

Houdt de slachtoffers en/of daders de komende tijd goed in de gaten en houd je ogen open om verdere escalatie en soortgelijke situaties te voorkomen.

Voor het slachtoffer kan er ook contact op worden genomen met een vertrouwenscontactpersoon vanuit Kickboks Wezep.

Vertrouwenscontactpersoon: Hamideh Abarshahr email: prestown@hotmail.com


bottom of page